Privacybeleid

PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID (L.O.P.D.)

Carpintería Savi SL informeert de gebruikers van deze website dat het een geautomatiseerd bestand kan creëren met de persoonlijke gegevens die onder de aandacht van voornoemde eigenaar worden gebracht als gevolg van het gebruik van deze website en als gevolg van het verzenden van e-mails, of die worden verzameld via ons contactformulier, in strikte overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, kunnen gebruikers te allen tijde hun recht op toegang, rectificatie, verzet en annulering van hun verzamelde en opgeslagen gegevens uitoefenen. De uitoefening van deze rechten moet gebeuren door een schriftelijke mededeling aan de maatschappelijke zetel van Carpintería Savi SL of aan het e-mailadres info@savi.es, met in beide gevallen als referentie “Persoonsgegevens” en het recht dat men wenst uit te oefenen, waarbij een kopie van het nationale identiteitsbewijs wordt bijgevoegd.

De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt om u onze diensten te verlenen en/of aan te bieden, voor statistische doeleinden, voor het verzenden van reclame, ook langs elektronische weg, voor incidentenbeheer of voor marktonderzoek, naast andere activiteiten.

In voorkomend geval kunnen de door de gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens alleen aan derden worden meegedeeld voor de hierboven aangegeven doeleinden en met de voorafgaande toestemming van de betrokkenen, die wordt geacht te zijn verleend indien zij niet binnen vijftien dagen na het verstrekken van hun gegevens anders verklaren. In elk geval kan deze toestemming te allen tijde worden herroepen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de maatschappelijke zetel van de eigenaar, met als referentie “Baja Datos Personales” (Persoonlijke gegevens annuleren).

Contacto

Contacta con nosotros para más información sin compromiso.

Neem contact op met

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.